logo

ANUNȚ LICITATIE MIHEȘU DE CÂMPIE

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU FARMACIE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: U.A.T. Comuna Miheșu de Câmpie, judeţul Mureş, str. Mihai Eminescu, nr. 4, cod fiscal 7031608, telefon 0265.420.312, fax: 0265.420.33, mihesu@cjmures.ro.

2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

 Imobil-construcție situată în Comuna Miheșu de Câmpie, judeţul Mureş, Str. Al. Petofi, nr.6-8, aparţinând domeniului public al Comunei Miheșu de Câmpie, în suprafață de 57,91 mp, număr C.F. 51155, număr cadastral 51155-C1, cu destinația de farmacie umană.

 Închirierea se face conform art. 333 şi art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din  data de 21.02.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Miheșu de Câmpie.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul contabilitate, comuna Miheșu de Câmpie, strada Mihai Eminescu nr. 4. judeţul Mureş,

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Miheșu de Câmpie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.03.2022, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.03.2022, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Miheșu de Câmpie, strada Mihai Eminescu, nr. 4 judeţul Mureş,

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  16.03.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Miheșu de Câmpie, strada Mihai Eminescu, nr. 4 judeţul Mureş,

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mureş, Târgu Mureş, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 250-254, judeţul Mureş, tel.: 0265. 260.323, fax.: 0265.222.776, email: tr-mures-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.02.2022

PRIMAR

CASONI EMIL

Publicarea unui comentariu presupune implicit acceptarea termenelor si conditiilor stabilite de CAMPIA-MURESULUI.RO.

- Nu sunt permise mesaje cu tenta antisociala, cu caracter xenofob (rasist), obscene sau injurioase.
- Nu sunt permise atacurile la persoana sau comentariile care contin amenintari sau violeaza viata privata a cuiva.
- Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma consecintele in cazul unor actiuni in justitie.
- Administratorul acestui site isi rezerva dreptul de a sterge comentariile care nu respecta regulile de mai sus si de a restrictiona accesul utilizatorului respectiv pe site.
- Campia-Muresului.Ro nu raspunde pentru opiniile postate in cadrul comentariilor, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *